Temabilde motorferdsel i utmarkBilde+av+en+gammel+bok

Lovverk, forskrifter og retningslinjer for motorferdsel i utmark

Her kan du lese hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for motorferdsel i utmark. Se også Fylkesmannen i Finnmark sitt presedensarkiv.

skuter_520x293

Søknadfrist dispensasjon

Søknadsfrist for dispensasjon til påske er torsdag 10.3.

GPS

Skuterløyper på GPS

Skuterløypene i kommunen kan lastes ned til din datamaskin, og overføres til din GPS.
snescooter

Høring i forbindelse med revidering av kommunale retningslinjer for behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Alta kommune ønsker tilbakemelding fra berørte i forbindelse med den pågående revideringen av de kommunale retningslinjene for behandling av dispensasjonssøknader for motorferdsel.
snescooter

Revidering av scooterløypenett

Alta kommunes søknad om endringer i løypenettet for snøskuter er til behandling hos fylkesmannen. Kommunen regner med svar på vår søknad i høst, og at endringene gjennomføres denne sesongen.