A A A

Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 78 45 51 57 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 29
22
08
04
03
05
26
Ansettelsesutvalget ASU, drift og fellestjenesten 15
18
Ansettelsesutvalget for helse og sosial 09
30
20
13
03
24
15
05
21
03
21
28
11
02
23
13
27
18
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 10
26
31
07
14
07
21
11
19
25
07
09
15
23
25
06
11
12
13
19
26
03
09
17
22
30
05
07
13
20
25
26
15
16
24
07
21
04
18
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 2 14
Arbeidsmiljøutvalget 27
26
07
31
21
16
06
22
Arbeidsutvalg for ADM 12
08
10
21
16
18
Dispensasjonutvalget 27
15
27
17
15
29
Eldrerådet 29
26
10
07
04
03
22
26
Formannskapet 31
28
04
09
06
18
27
15
05
04
07
29
Hovedutvalg for helse- og sosial 20
20
24
29
18
28
30
21
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 22
19
23
28
27
29
20
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23
20
24
28
28
30
21
06
Klagenemnda 23
30
29
31
17
Kommunestyret 12
17
22
18
17
15
19
18
Planutvalget 31
28
04
09
06
27
15
05
04
07
29
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23
27
10
02
05
04
30
27
Sakkyndig Ankenemnd 09
Sakkyndig Takstnemnd 01
08
Viltnemda 02
28
27
29
Økonomiutvalget 22
06
05

For møter i kontrollutvalget klikk her

 

Skjema