Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 29
22
08
04
03
26
Ansettelsesutvalget for helse og sosial 09
30
20
13
03
24
15
05
21
03
21
11
02
23
13
27
18
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 10
26
31
07
14
07
21
11
19
25
07
09
15
23
25
06
11
12
13
19
26
03
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 2 14
Arbeidsmiljøutvalget 27
26
07
31
21
30
22
Arbeidsutvalg for ADM 12
08
10
21
Dispensasjonutvalget 27
Eldrerådet 29
26
10
07
04
03
01
26
Formannskapet 31
28
04
09
06
18
27
15
05
26
07
29
Hovedutvalg for helse- og sosial 20
20
24
29
18
28
30
21
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 22
19
23
28
27
29
20
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23
20
24
28
28
30
21
06
Klagenemnda 23
30
29
31
17
Kommunestyret 12
17
22
18
17
15
19
18
Planutvalget 31
28
04
09
06
27
15
05
26
07
29
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23
27
10
02
05
04
02
27
Sakkyndig Takstnemnd 01
08
Viltnemda 02
28
27
29
Økonomiutvalget 22
06
05

For møter i kontrollutvalget klikk her