Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 29
22
07
04
03
26
Ansettelsesutvalget for helse og sosial 09
30
20
13
03
24
15
05
26
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 10
26
31
07
14
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 2 14
Arbeidsmiljøutvalget 27
26
21
30
22
Arbeidsutvalg for ADM 12
Eldrerådet 29
26
09
07
04
03
01
26
Formannskapet 31
28
04
09
06
27
15
05
03
07
29
Hovedutvalg for helse- og sosial 20
20
24
29
28
30
21
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 22
19
23
28
27
29
20
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23
20
24
29
28
30
21
06
Kommunestyret 12
17
22
18
17
15
19
18
Planutvalget 31
28
04
09
06
27
15
05
03
07
29
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23
27
03
02
05
04
02
27
Sakkyndig Takstnemnd 01
Viltnemda 28
27
29

For møter i kontrollutvalget klikk her