Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 23
20
08
06
30
26
14
27
Ansettelsesutvalget for helse og sosial 12
31
23
14
04
07
25
16
30
01
15
04
21
17
07
28
19
20
07
28
07
15
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 04
11
12
19
01
03
15
02
08
16
21
22
05
07
11
21
26
28
03
10
11
12
24
31
07
14
20
28
30
05
10
16
17
23
05
19
26
27
03
11
01
08
16
06
20
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 2 20
Arbeidsmiljøutvalget 02
27
15
14
23
Arbeidsutvalg for ADM 03
16
04
29
18
Dispensasjonutvalget 16
13
17
13
03
21
06
28
25
17
30
21
15
Eldrerådet 18
20
21
08
12
04
09
27
Formannskapet 25
22
22
11
07
28
16
06
04
08
30
Hovedutvalg for helse- og sosial 17
14
14
04
30
20
29
26
31
22
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 16
13
13
02
19
12
28
25
30
07
21
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17
14
14
04
01
29
26
31
22
05
Klagenemnda 10
27
06
09
22
05
16
Kommunestyret 07
06
04
23
20
16
20
17
20
19
Planutvalget 25
22
22
11
07
28
16
06
04
08
30
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 24
21
21
09
06
05
31
28
Sakkyndig Ankenemnd 28
Sakkyndig Takstnemnd 02
27
11
16
Valgstyret 2015 - 2019 12
Viltnemda 13
02
18
28
Økonomiutvalget 22
24
06

For møter i kontrollutvalget klikk her