Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 13
01
03
14
04
08
31
28
08
23
Ansettelsesutvalget for helse og sosial 12
04
23
15
31
19
20
10
31
08
21
16
02
06
27
11
27
08
29
13
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 12
20
04
10
17
23
01
03
08
07
13
28
11
12
18
26
02
08
09
16
22
23
08
10
11
25
31
14
22
28
12
13
14
27
09
23
14
Arbeidsmiljøutvalget 03
07
16
07
17
Arbeidsutvalg for ADM 05
19
14
Dispensasjonutvalget 08
13
22
05
19
04
18
08
29
02
24
12
26
31
09
23
21
02
16
Eldrerådet 14
07
11
09
13
15
12
10
14
18
Formannskapet 19
17
02
13
22
11
06
21
23
17
08
10
09
30
Heimevernsnemnda 03
25
Hovedutvalg for helse- og sosial 12
08
15
03
31
30
27
01
22
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 11
08
14
02
30
26
26
31
23
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12
12
15
03
26
30
27
01
22
01
Klagenemnda 10
22
08
15
Kommunestyret 02
08
21
24
21
19
25
21
14
Omsorgsutvalget for oppvekst 03
Planutvalget 19
17
02
13
22
11
06
21
23
17
08
10
09
30
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 14
26
05
03
14
23
20
18
15
29
Sakkyndig Takstnemnd 18
16
Valgstyret 2015 - 2019 14
30
Viltnemda 15
Økonomiutvalget 29
19
08
09

For møter i kontrollutvalget klikk her