Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
25
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 07
Dispensasjonutvalget 10
20
04
18
Eldrerådet 09
16
Formannskapet 04
26
09
Hovedutvalg for helse- og sosial 11
18
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 03
17
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 03
18
03
Klagenemnda 15
Kommunestyret 19
26
16
14
Planutvalget 04
09
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 05
18

For møter i kontrollutvalget klikk her