Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ansettelsesutvalget for Kaiskuru nærmiljøsenter 10
Eldrerådet 11
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 23
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21
Klagenemnda 16
Omsorgsutvalget for barn og unge 22
Planutvalget 14
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune 29
06
12

For møter i kontrollutvalget klikk her