Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2018 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 784 55196 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 06
26
Arbeidsmiljøutvalget 08
Dispensasjonsutvalget 03
Eldrerådet 08
Formannskapet 04
Hovedutvalg for helse- og sosial 18
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26
Klagenemnda 19
11
Kontrollutvalget 23
19
14
11
10
05
Planutvalget 15
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune 21
12
Sakkyndig Takstnemnd 28
16
30

For møter i kontrollutvalget klikk her