Temabilde folkehelseTatovering

Krav til tatovering og piercing

Tatovering og piercing omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-,hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet hvor det er krav til godkjenning av lokaler

Info

Nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skoler

Alle elever i grunnskoler og videregående skole i Norge har krav på et tilfredsstillende inneklima. Dette i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, folkehelseloven og opplæringsloven

Haldde+-+gammel+taubane+og+utsikt+mot+Al

Nyhetsbrev om miljørettet helsevern

Det er nå utarbeidet et nytt nyhetsbrev om miljørettet helsevern, nr. 1 - 2016 (august). I dette nummeret kan man lese om nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skoler, nye filmer om inneklima på skolen, veiledning om internkontroll- for skoler og barnehager samt legionella med tips til tiltak i hjemmet

barnehender

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. omhandler alle barnehager, grunnskoler og videregående skole, og gjelder for barn og elever. Forskriften stiller blant annet krav om godkjenning, internkontroll og tilsyn

skur

Måling av radon

Det er krav til radonmålinger ved utleieboliger samt skoler og barnehager. Radon bør måles over minst to måneder mellom midten av oktober til midten av april.