Middagsombringing- kjøp av middag fra Vertshuset

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Transporttjenester

Beskrivelse

Kjøp av ferdiglagd middagsmat fra Vertshuset eldresenter.Mat kan bringes hjem til den enkelte eller spises på Vertshuset.

Målgruppe

Hjemmeboende pensjonister

Kriterier/vilkår

Den som skal kjøpe middag må være pensjonist eller i følge med en pensjonist( denne betaler en annen pris enn pensjonisten)

Pris for tjenesten

Se egne betalingssatser.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelse til hjemmesykepleien enten direkte eller via Helse- og sosial v/servicekontoret tlf. 78 45 54 00, eller Vertshuset direkte på tlf. 78 45 57 00.

Skjema

Muntlig søknad eller skriftlig på skjema nedenfor.

Søknadsskjema Helse og sosiale tjenester

Søknadsfrist

Ingen

Saksbehandling

Fortløpende

Saksbehandlingstid

Behandles fortløpende

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Omsorgsavdelingen
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31