Legevakt

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Lege

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Daglegevakt Daglegevakta er åpen fra kl 08.00 til 16.00 alle hverdager. Den er bemannet med 1 lege, 1 turnuslege og 2 sykepleiere. Daglegevakta har samarbeid med røntgenavdelingen på Spesialistpoliklinikken når det er snakk om øyeblikkelig hjelp. Legevakt Det er ordinær legevakt på hverdager fra kl 16.00 – 08.00 dagen etter og hele døgnet lørdag, søndag og helligdager. Legevakta er bemannet med 1 lege og 2 sykepleiere fram til kl 23.00. Etter 23.00 er legevakta bemannet med en lege i hjemmevakt og 1 sykepleier. I tillegg har 1 lege bakvakt hele døgnet. Denne tilkalles ved større ulykker eller hvis vakthavende lege blir opptatt med spesielt tidkrevende sykdomstilstander. Legevaktstelefonen betjenes av sykepleier hele døgnet. Om natten er det strengere vurdering av hva som behandles enn ellers på døgnet.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

De aller fleste sykdomstilfeller behandles best av den faste legen som kjenner pasienten godt, og har tilgang til journal. Dette gjelder også halv-øyeblikkelig hjelp , tilfeller som oppstår på dagtid. Legevakta skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til neste dag.

Kriterier/vilkår

Ved alvorlig og livstruende tilstander eller skader ring 113. Nødmeldetjenesten AMK ligger ved Kirkenes Sykehus. AMK håndterer 113 meldinger ved akutte livstruende sykdommer og ved større ulykker. Det følges fastlagte prosedyrer. AMK styrer også ambulansetjenesten.

Pris for tjenesten


 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Besøksadresse: Dr. Kvammes vei 21 9510 Alta

Postadresse: Dr. Kvammes vei 21 9510 Alta

Telefon: 116 117
Telefax: 78 45 55 74
E-Post: postmottak.hs@alta.kommune.no

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helseavdelingen
Telefon:78455400
Epost:posths@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helseavdelingen Markveien 29-31, 9510 Alta
Besøksadresse:Alta Helsesenter

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31