Ledige stillinger i Alta kommune:
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfrist
Fagarbeider VVADrift- og utbyggingssektoren26.03.2017
BeredskapskoordinatorDrift- og utbyggingssektoren01.04.2017
Sykepleier 93,4 % fast stilling ved helsesenterets sykehjemHelse- og sosialsektoren26.3.17
Miljøarbeider i 60 % nattstilling ved botiltak ÅsveienHelse- og sosialsektoren31.03.17
Vikariat - Fastlegehjemmel ved Nordlys legesenter Helse- og sosialsektoren02.04.17
Ferievikarer til tjenesteområde for helse og sosial Helse- og sosialsektoren03.04.17
Sykepleier natt ved Alta kommunale legevakt fast stilling i 60% fra juni 2017Helse- og sosialsektoren07.04.17
Sykepleier ved Sentrum legepraksis 82 % fast stillingHelse- og sosialsektoren
Vernepleier 100 % stilling i botiltak bistandHelse- og sosialsektoren17.04.15
Helsefagarbeider 61 % fast stilling i botiltak bistand INTERN UTLYSNINGHelse- og sosialsektoren17.04.17
Sykepleier vikariat i 70 % stilling ved sykestuaHelse- og sosialsektoren18.04.17
Sykepleier 100 % fast stilling ved Kåfjord sykehjemHelse- og sosialsektoren21.04.17
Tilkallingsvikarer SykestuaHelse- og sosialsektoren
Tillkallingsvikarer - Virkomshet for bistandHelse- og sosialsektoren31.12.17
Støttekontakter - Virksomhet for bistandHelse- og sosialsektoren31.12.17
Faste helgestillinger / vikarer i ulik stillingsstørrelse Virksomhet for bistandHelse- og sosialsektoren31.12.17
Ledige lærerstillinger fra skoleåret 2017/2018Oppvekst og kultur30.03.2017
Rådgiver - økonomi og administrasjonOppvekst og kultur31.03.2017
Hoveutlsyning - RessurspedagogOppvekst og kultur06.04.2017
Hovedutlysning - Fagarbeider/assistent i barnehageOppvekst og kultur06.04.2017
Hovedutlysning pedagogisk lederOppvekst og kultur06.04.2017
Hovedutlysning barnehagelærer / pedagog 2Oppvekst og kultur06.04.2017
Fagarbeider/assistent med tegnspråkkompetanse - 100 % fast stillingOppvekst og kultur06.04.2017
Rektorstilling ved Sandfallet ungdomsskole - 100 % fast stillingOppvekst og kultur07.04.2017
Pedagogisk leder - 100 % vikariat med mulighet for fast ansettelseOppvekst og kultur18.04.2017
Ønsker du å være lærervikar i Altaskolen?Oppvekst og kultur01.06.2017
Tilkallingsvikarer i barnehagerOppvekst og kultur
Økonomiske fordeler med å jobbe i Alta kommune
Alta kommune omfattes av tiltakssonen, som er en rekke tiltak som gir økonomiske fortrinn med å bo i landets nordligste region.
10.05.2011 Les mer...

Vil du søke jobb i Alta kommune?
Utlyste stillinger fremkommer i lista ovenfor. Klikk på en stilling for å få frem utlysningsteksten. Vi anbefaler at du registrerer deg som jobbsøker hos oss, da kan du gjenbruke din CV ved en senere anledning.
14-11-2006