Ledige stillinger i Alta kommune:
StillingsbenevnelseAvdelingSøknadsfrist
RÅDGIVER LANDBRUK - Avdeling for samfunnsutvikling 25.01.2017
LandmålerDrift- og utbyggingssektoren06.02.17
Vernepleier 100 % fast stilling i botiltakHelse- og sosialsektoren22.01.17
Helsesøster/Sykepleier 100 % fast stilling i flyktningehelsetjenestenHelse- og sosialsektoren20.01.17
Sykepleier 93,4 % fast stilling ved helsesentrets sykehjemHelse- og sosialsektoren24.01.17
Sykepleier 59,98 % fast stilling nattHelse- og sosialsektoren31.01.17
Sykepleier 75 % fast stilling ved Elvebakken sykehjemHelse- og sosialsektoren31.01.2017
Sykepleier 80 % fast stillingHelse- og sosialsektoren03.02.17
Sykepleier/ boleder i 100 % fast stilling i botiltakHelse- og sosialsektoren08.02.17
Ledige stillinger ved forsterket skjermet boenhet INTERN UTLYSNINGHelse- og sosialsektoren12.02.17
Ledige stillinger som sykepleiere og hjelpepleiere i VikartjenestenHelse- og sosialsektoren13.02.17
Tillkallingsvikarer - Virkomshet for bistandHelse- og sosialsektoren31.12.17
Støttekontakter - Virksomhet for bistandHelse- og sosialsektoren31.12.17
Faste helgestillinger / vikarer i ulik stillingsstørrelse Virksomhet for bistandHelse- og sosialsektoren31.12.17
SFO-leder ved Komsa skole/ SFO - 100 % fast stillingOppvekst og kultur20.01.2017
Krav om fast tilsetting etter 3 eller 4 års midlertidig tilsetting (AML 14 9) i Oppvekst og kulturOppvekst og kultur22.01.2017
Undervisningspersonalet Søknad om økning av stillingsstørrelse/Fortrinnsrett til stilling Oppvekst og kultur22.01.2017
Skole/SFO (ikke undervisning) - Søknad om økning av stillingsstørrelse/Fortrinnsrett til stillingOppvekst og kultur22.01.2017
Barnehagepersonalet - Søknad om økning av stillingsstørrelse/Fortrinnsrett til stillingOppvekst og kultur22.01.2017
Assistent i 100 % midlertidig stillingOppvekst og kultur27.01.2017
Produsent Oppvekst og kultur10.02.2017
Ønsker du å være lærervikar i Altaskolen?Oppvekst og kultur01.06.2017
Tilkallingsvikarer i barnehagerOppvekst og kultur
Økonomiske fordeler med å jobbe i Alta kommune
Alta kommune omfattes av tiltakssonen, som er en rekke tiltak som gir økonomiske fortrinn med å bo i landets nordligste region.
10.05.2011 Les mer...

Vil du søke jobb i Alta kommune?
Utlyste stillinger fremkommer i lista ovenfor. Klikk på en stilling for å få frem utlysningsteksten. Vi anbefaler at du registrerer deg som jobbsøker hos oss, da kan du gjenbruke din CV ved en senere anledning.
14-11-2006