tomter

Ledige boligtomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

Boligtomt Kviby: Jordmor Magdalenes vei 7, 10 og 12.


Tildeles fortløpende etter søknad – ingen søknadsfrist.

Se for øvrig kommunens kartsider for mer informasjon om tomtene.

Oppdatering av ledige tomter skjer fortløpende.

 

Henvendelser ang. tomtene kan rettes til Merethe Fagernes Schultz,  E-post: mesc@alta.kommune.no, Tlf: 78455195