tomter

Ledige boligtomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

Boligtomt Kviby: Jordmor Magdalenes vei 7 og 12.

Tildeles fortløpende etter søknad – ingen søknadsfrist.

Gå til søknadsskjema her


Se for øvrig kommunens kartsider for mer informasjon om tomtene.

Oppdatering av ledige tomter skjer fortløpende.

 

Henvendelser ang. tomtene kan rettes til Merethe Fagernes Schultz,  E-post: mesc@alta.kommune.no, Tlf: 78455195