A A A
tegninger

Ledige boligtomter

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

Skogheim boligområde – Tomannsboligtomt Sagasvingen 38 ​

Sagasvingen 38

Tildeles fortløpende etter søknad – ingen søknadsfrist.
Se for øvrig kommunens kartportal for mer informasjon om tomtene.


Oppdatering av ledige tomter skjer fortløpende.

Gå til søknadsskjema her

Henvendelser ang. tomtene kan rettes til Merethe Fagernes Schultz,  E-post: mesc@alta.kommune.no, Tlf: 78455195

Skjema