Ledig stilling som daglig leder i Finnmark Friluftsråd

Kjempespennede arbeidsoppgaver for hele Finnmark

Finnmark friluftsråd

Finnmark Friluftsråd (FFR) er et interkommunalt samarbeid der de aller fleste av fylkets kommuner deltar. Det er ventet at samtlige 19 kommuner vil være medlemskommuner i løpet av 2017. Friluftsrådet arbeider allsidig og utadrettet der målet er å oppnå resultater som kommer medlemskommunene, friluftslivet og innbyggerne til gode.

Til å videreutvikle friluftsrådet søker vi en iderik, strukturert og samarbeidende

FAGLEDER FRILUFTSLIV/DAGLIG LEDER

Vi kan tilby en interessant og utfordrende fast stilling i et langstrakt og spennende fylke. Stillingsstørrelse 100 %, men kan tilpasses i en overgangsfase. Vi søker en person med relevant høyere utdannelse for en slik interkommunal stilling. Gjerne med praksis fra fagfeltet.

For øvrig vektlegges personlig egnethet, lederegenskaper, evnen til å kunne jobbe selvstendig, evnen til å oppnå resultater, god til å samarbeide og bygge nettverk.

Arbeidsoppgavene spenner vidt fra barn og ungdom, skoler og barnehager, folkehelse, flyktninger, marin forsøpling, plan og arealsaker og fysisk tilrettelegging. Se friluftsrådets arbeidsprogram for 2017 på vår nettside.

I oppstartsfasen vil daglig leder være nærmeste overordnede. Etter hvert vil den som tilsettes overta som daglig leder fullt ut.  

Lønn, tiltredelse og kontorplassering i en av medlemskommune etter nærmere avtale. Pliktig pensjonsmedlemskap i KLP via friluftsrådets administrativ vertskommune.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450. Alta kommunes kontaktperson overfor FFR kan også konsulteres, Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator, tlf 91603856. Søknad med cv sendes som epost til: post@perletur.no. Søknadsfrist: 1. mars

 

Les mer om Finnmark Friluftsråd på Facebook og på vår nettside perletur.no