studere

Læringsmiljø

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring.

I lenkene under finner du artikler, filmer og nyttige verktøy for utvikling av et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Du finner også  informasjon om hvilke rettigheter barnet ditt har, hvordan du bør ta kontakt med skolen for å få bedret situasjonen og hvordan du går frem hvis du vil klage.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/

http://www.udir.no/Regelverk/Informasjon-til-foreldre/Blir-barnet-ditt-mobbet/#Send-klagen-til-skolen