Temabilde lån og tilskuddLogo av husbanken

Informasjon om startlån og tilskudd for 2018

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg/beholde egnet bolig.

bostøtte

Bostøtte 2017

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.