Temabilde lån og tilskuddLogo av husbanken

Oppdatert informasjon om startlån og tilskudd for 2018

Vi har mottatt mange søknader på startlån så langt i år. På grunn av stor arbeidsmengde må det påregnes lengre behandlingstid enn normalt.

Logo av husbanken

Informasjon om startlån og tilskudd for 2018

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg/beholde egnet bolig.

bostøtte

Bostøtte 2017

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" - økonomistyring på vei til egen bolig

Veien til egen bolig er lang. Mange sliter med å komme inn i boligmarkedet. "Sjef i eget liv" er en simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig.