Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

Prosjektet har som målsetting å styrke kvinners deltakelse i lokalpolitikken. Alta er en av 22 kommuner som er plukket ut til å være med i dette fireårige prosjektløpet.

Prosjektets målsetting
Oppnå 50 /50% representasjon menn /kvinner i kommunestyret ved valget i 2011.

Prosjektperiode
2007 - 2011

Prosjektgruppe
Administrasjonsutvalget er prosjektgruppe i "Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken" og har følgende arbeidsgruppe: Anita Håkegård Pedersen (prosjektleder), Monica Nielsen, Trine Noodt, Laila Davidsen, Kristin Abrahamsen og Målfrid Kristoffersen (administrativ ressurs)

Brosjyre - Utstillingsvindu

Kommunikasjon kompendie

Spørreundersøkelser
Som et tiltak i prosjektet har prosjektgruppa engasjert NORUT for å gjennomføre to spørreundersøkelser. Disse spørreundersøkelser skal kommunens kvinner skal svare på, og skal gi kunnskap om hvordan flere kvinner kan rekrutteres til lokalpolitikken. Den ene undersøkelsen kalles kvinneundersøkelsen, og gjennomføres blant et tilfeldig utvalg Alta-kvinner. Den andre undersøkelsen kalles politikerundersøkelsen, og skal gjennomføres blant alle kvinner som har, eller har hatt, politiske verv i Alta de siste tre valgperiodene.


Mer informasjon på eksterne nettsteder
Regjeringen.no - Kvinner - like viljuge som menn
Regjeringen.no - Sett kvinnene på topp  (Informasjonsbrosjyre)
Luster kommune - Kvinneandel i kommunestyra
Regjeringen.no - Få kvinner leder kommunale utvalg
Regjeringen.no - Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken
Les mer hos Norut Alta
Rapport: Alta-kvinner og lokalpolitikk. Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag
Regjeringen.no - 22 utstillingsvinduer for kvinner i lokalpolitikken

Nyheter og artikler i media
Altaposten 30.05.11: Kvinner på utstilling
Altaposten 28.01.11: Humor og spark
Altaposten 26.11.10: Revet med av Facebook-debatt
Altaposten 25.11.10: Ber media ta av silkehansken
Altaposten 25.11.10: Blir vant til mediekjøret
Altaposten 05.11.10: Vil ha praten opp av sofakroken
Altaposten 08.10.10: Jenter i vinden
Signerte samarbeidsavtale med India
Kvinner i Norge gjennom 100 år
FD: Kvinner støtter kvinner
Kilden: Menn snakker mest med media
Konferansen "De viktige kvinnfolkan"
Altaposten 22.05.09: Ga kvinner medietrening (Program for mediaseminaret)
Altaposten 04.03.09: Fra tårer til krutt
Altaposten 03.03.09: Skremt av mediekjøret
Masteroppgave "Politisk ledelse i et kvinneperspektiv" av Inger Lise Balandin
Debattinnlegg i Altaposten 25.11.08
FD: Ønsker ikke gjenvalg
Tar "rotta" på gubbene
Altaposten: Kvinner får liten plass i Altaposten
Altaposten: Kvinner og innflytelse
Altaposten: Ber Alta-kvinner om hjelp
Altaposten: Alta skal fronte kvinnesatsing
Altaposten: Løft frem kvinnene
FD: Tidsnød skviser ut kvinner av politikken
Altaposten: Kvinnekamp
Nordlys: Kvinner i politikken
NRK: 20 millioner til kvinnetiltak

Spørreundersøkelser/Prosjektinformasjon
Alta-kvinner og lokalpolitikk 22.01.09
Alta-kvinner og lokalpolitikk 24.11.08
Alta-kvinner og lokalpolitikk 26.10.07