Kulturstipend

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Alta kommune deler hvert år ut Alta kommunes kulturstipend i det omfang det er stilt midler til disposisjon på budsjettet. Kulturstipendet er på kr. 30.000,-.

Kriterier/vilkår

Kulturstipendet har til formål å inspirere til, og hjelpe fram kulturarbeid/-aktivitet i vid forstand. Kulturstipendet skal være en honnør og inspirasjon til videre innsats, og en støtte til mottakeren og den aktivitet som utøves. Den som tildeles kulturstipendet skal være hjemmehørende i Alta kommune.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer avgjørelse om hvem kulturstipendet skal tildeles det enkelte år. Utvalget kan avgjøre at stipendet ikke skal utdeles et år og kan søke bistand og innhente uttalelser og råd før tildeling i den utstrekning utvalget finner det formålstjenlig.

Søknadsfrist

1 oktober

Søknaden sendes til

Hovedutvalget for oppvekst og kultur       Postboks 1403
9506 Alta

postmottak@alta.kommune.no

 

Saksbehandling

Alle innbyggere og organisasjoner kan foreslå kandidater hjemmehørende i Alta til stipendet. Forslagene skal være begrunnet. Enkeltpersoner hjemmehørende i Alta kan søke. Søknaden må være begrunnet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31