Kulturpris

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger

Beskrivelse

Alta kommune deler hvert år ut Alta kommunes kulturpris i den omfang det er stilt midler til disposisjon på budsjettet, Kulturprisen er på kr. 15.000,- og et kunstverk. Kulturprisen skal være en honnør og erkjentlighet for meget fortjenestefull innsats på kultursektoren i Alta kommune.

Målgruppe

Kulturprisen kan gis til personer og organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle innbyggere og organisasjoner kan foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal være begrunnet.

Søknadsfrist

Forslagsfrist 1. oktober

Søknaden sendes til

Hovedutvalget for oppvekst og kultur        Postboks 1403
9506 Alta

postmottak@alta.kommune.no
 

Saksbehandling

Hovedutvalget for oppvekst og kultur  treffer avgjørelse om hvem Kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Utvalget kan avgjøre at prisen ikke skal utdeles et år og kan søke bistand og innhente uttalelser og råd før tildeling, i den utstrekning utvalget finner det formålstjenlig.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31