Musiker+i+siluett

Kulturnæringer

Flere tiltak og tilskuddsordninger er tilrettelagt for kulturnæringer.

Det ble i februar 2008 vedtatt en egen handlingsplan for kulturnæringer, for å gi denne næringen et ekstra løft og få flere etableringer.

I planen ligger bl.a eget veksthus for kulturnæringer, filmstipend, kunstnerstipend osv. Veksthus for Kulturnæringer er i dag etablert med Klekkeriet Kulturnæringshus og rommer pr oktober 2008 hele 11 aktører innen bransjen.