A A A

Kulturmidler

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger
- Fritid

Beskrivelse

 

Kulturmidlene til Alta kommune er utelukkende til aktiviteter rettet mot unge under 19 år.

Målgruppe

Alle lag/foreninger som har aktiviteter for barn/unge under 19 år, har et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold

Kriterier/vilkår

Totalpotten fordeles matematisk ut fra hvor mange unge under 19 år den enkelte forening har som medlemmer.

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden må inneholde: regnskap med revisjonsberetning for siste år, årsberetning for siste år, budsjett for inneværende år.

Skjema

Søknadsfrist

1. april

Søknaden sendes til

Alta kommune
Postboks 1403
9506 Alta
eller postmottak@alta.kommune.no

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-31