Eple

Kosthold, helse og fysisk aktivitet.

16.12.11

En av de største helseutfordringene i den vestlige verden i dag er overvekt og fedme.

Forskning viser at enkelte grupper av innvandrere i Norge er spesielt utsatt for å utvikle livsstilssykdommer. Mange flyktninger kommer fra land der de har et levesett som er forskjellig fra vårt. Mange er vante til å jobbe hardt og være i fysisk aktivitet, og de fleste kommer fra land der det er varmt hele året. Det nye livet i Norge kan by på utfordringer. Mørke og kulde  kan ofte føre til mer passivitet. Matvarer som en er vant til å spise finnes ikke her. Frukt og grønnsaker er dyrt, sukkerholdige matvarer er oftest billige og lett tilgjengelige. Kunnskapen om hva et sunt kosthold innebærer varierer mye.

Flyktninghelseteamet har laget et informasjonsprogram som vi bruker i undervisning av flyktninger og asylsøkere.  Målet med kurset er å gi kunnskap om  den helsegevinsten et sunt kosthold og fysisk aktivitet gir.  Rådene bygger på Helsedirektoratets anbefalinger.

 

Infoprogram Kosthold og fysisk aktivitet, Power Point:  Informasjonsprogran+kosthold+og+fysisk+aktivitet.ppt 

Aktuelle linker:

Små grep Stor forskjell. råd for et sunnere kosthold: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sma-grep-stor-forskjell-/Documents/kostholdsbrosjyre_28_9.pdf