Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede mål- og styringsdokument.

Last ned kommuneplanens samfunndel:

altavil_1527.jpg

 

Les mer om Alta vil