gebyrer

Kommunens gebyrregulativ

Her finner du Alta kommunes gebyrregulativ med gjeldende regelverk.

Last ned hele regulativet for 2018 her

Alle registrerte abonnenter har krav på at kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til renovasjon, slam, feiing, kommunal vann- og avløpsforskrift, og øvrige regelverk. Dette forutsetter at abonnent har oppfylt sine forpliktelser i henhold til samme regelverk.

Alta kommune har alle kommunale gebyrer i en samlefaktura og fordeler gebyrene i 4 like terminer.

Tidligere år

Gebyrregulativ 2017
Gebyrregulativ 2016
Gebyrregulativ 2015
Gebyrregulativ 2014

Les mer om kommunens gebyrregulativ i tjenestebeskrivelsen.