Kommunalt foreldreutvalg

7. desember ble det opprettet kommunalt foreldreutvalg i Alta. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er et samarbeidsorgan for foreldrene arbeidsutvalg ved grunnskolene i Alta.

KFU har mange oppgaver, her kan kort nevnes:

• Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldre, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.

• Være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldre ved grunnskolene i kommunen.

• Drive informasjonsarbeid og ideskapinga, legge til rette for økt foreldreengasjement og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen

 

Leder:
Rune Berger – Kaiskuru nærmiljøsenter,
Telefon 95939011, Epost: rune.berger78@gmail.com

Nestleder:
Merete Hammari Haddal, Komsa skole
Telefon 45023969, Epost:  mhhdialog@gmail.com

Styremedlemmer

Oskar Langli – Bossekop skole, telefon 95024405,epost: oskar.langli@harila.no

Knut Erik Hammari – Rafsbotn skole, telefon  91885077, epost: gstar81@msn.com

Henriette Bismo Eilertsen , Sandfallet ungdomsskole, telefon 90192776, epost: henriette@northadventure.no

Astrid Krogh , Aronnes skole, telefon 46501144, epost: astridmkrogh@gmail.com

kommunalt foreldreutvalg