Kommunale friluftsområder

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø
- Naturforvaltning
- Kultur og fritid
- Fritid
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Seksjon park og idrett har ansvaret for kommunale friluftsområder, dette er. 

Badeplasser.

Vi har ansvaret for kommunens offentlige badeplasser; Lathari, Skogvannet og Langvannet ved Kvenvik. På Lathari er det blant annet sandvolleybane og ved Skogvannet og Langvannet er det badebrygge. Her har vi ansvaret for at det tømmes søppel og at toalettene er i orden og at plassenene generelt er i orden.

Rasteplasser/friluftsområder

Vi har ansvaret for noen rasteplasser langs Altaelva, hvor det føres tilsyn. Dette gjelder Holmen, Forbyggninga og Gønges, hovedoppgaven vår er å holde plassene fri for søppel og holde toalettene i orden der vi har det. 

Parkeringsplassene ved Joatka, hvor det også er toalett, skal også holdes ryddig. Spesielt vinterstid, når utfarten er stor priorites.

Av andre friluftsområder har vi også ansvaret for Tollevika, Mathisdalen, Kreta og utsiktsposten i Saga.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljø, park og idrett
Telefon:78455135
Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
Postadresse:Pb 1403
Besøksadresse:Sandfallveien 1

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31