Hus med penger

Kommunale eiendoms gebyrer termin 1/2018

Alta kommune foretar nå utsending av faktura for kommunale eiendoms gebyrer termin 1/2018.

Termin 1/2018 gjelder for periode 01.01. - 31.03.2018. Forfallsdato er onsdag 28. mars 2018 (forfall lørdag 24. mars for EHF kunder).

Kommunale gebyrer innebærer følgende tjenester:

Vannabonnement og vannforbruk

Avløpsabonnement og avløpsforbruk

Renovasjon

Septiktømmegebyr

Feie- og branntilsynsgebyr

Eiendomsskatt

Tomteleie/ festeavgift

Reduksjon av kommunale gebyrer - Tilskudd til delvis dekning av gebyrene for minste- og uførepensjonister hendvendelse til telefon 78 45 50 00.