A A A
Skogheim

Kommunale boligtomter - Skogheim boligområde

Søknadsfristen var 1. mai og det kom inn 278 reelle søknader.

Dette er fordelt på 6 søkere på tomannsboliger og 272 på eneboligtomter.

Brev er sendt ut til alle søkere med informasjon om gruppeplassering.

Gruppe 1: Søkere som ikke har vært tildelt tomt de siste 5 år og som: er leietakere på boligmarkedet eller eier /har andel i boligbyggelag/rekkehus/tomannsbolig/leilighet.

Gruppe 2: Øvrige søkere som ikke faller inn under gruppe 1.

Søkere som eier bolig utenfor Alta kommune og som ønsker å flytte til og bo i Alta faller inn under gruppe 1.

 

Tomtene tildeles ved trekning i midten av juni når klagefristen er gått ut.

Søkere vil bli tilskrevet når trekningen er foretatt.

Skjema