Kommunal planstrategi 2016-2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 har kommunestyret i møte 21.04.16 vedtatt ny kommunal planstrategi for Alta kommune 2016-2019.

Planstrategien inneholder en oversikt og tidsmessig prioritering av de viktigste planoppgavene den neste fireårsperioden, sett i en samfunnsutviklingshorisont, og bygger videre på kommunal planstrategi 2012-2015 og kommuneplanens samfunnsdel Alta vil 2015-2027.

Planstrategien kan lastes ned her:

Forside vedtatt planstrategi 2016_300x426.jpg

Saksfremlegg kommunestyrets behandling
Saksprotokoll kommunestyret