A A A

Kriseplan for Alta kommune

Plan for den kommunale kriseledelsen, er en oppfølging av lovverk, samfunnsdelen og ROS analysen, skal bidra til å gjøre Alta kommune i bedre stand til å redusere uønskede hendelser og til å håndtere uforutsette hendelser som berører innbyggerne i Alta kommune.

Plan for den kommunale kriseledelsen er et verktøy for kriseledelse i Alta. 

Skjema