A A A

Karttjenester

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Kart

Beskrivelse

Alta kommuneer med i et landsomfattende samarbeid - Noge digitalt.

Gjennom Norge digitaltsamarbeidet har kommunen tilgang til det meste av kartdata i Norge. Kommunen kan være behjelpelig med å sette sammen og formidle kartdata til ulike formål etter behov.

På kommunens hjemmeside finnes kartløsning med tilgjengelige kartdata, søkemuligheter på adresse og eiendom m.m, samt mulighet for utskrift.

Digitale kartdata i SOSI og DXF format bestilles via egen selvbetjeningsløsning på http://tema.webatlas.no/alta/kartbestilling/

Pris for tjenesten

a) Kart kan du få i serviceskranken. 

- Enkel utskrift eller kopi i A4 og A3 format er gratis.

b) Følgende kart kan bestilles:

- Utskrift av grunnkart og tematiske kart (eksempelvis plankart) i større format større enn A3. 

- Situasjonskart til søknad og melding om tiltak; Klikk her for bestilling og info

I tillegg til dette kan vi ta imot bestillinger på andre typer kart etter egendefinerte behov. Prises ut fra gjeldende gebyrregulativ.

Prisen er regulert i gebyrregulativ for Alta kommune, kap 8. Gebyrer for arbeid etter plan- og bygningsloven (§ 109).

Kommunens gebyrregulativ

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppmåling og byggesak
Telefon:78 45 50 00

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31