Kartlegging og risikostyring

Arbeidsmiljøloven kap.3 krever at arbeidsgiver driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.