Temabilde jordbruk og skogbruk


 

 

 

 

landbruk

Interessepåmelding for drift av massedeponi på Holmen

FeFo gjennomfører i samarbeid med Alta kommune en interessepåmelding for drift av massedeponi i Alta kommune, Holmen gnr.34 bnr.315.

Lauvskog

Sterke angrep av lauvmakk

Det meldes om sterke angrep av lauvmakk (fjellbjørkemåler og liten høstmåler). Det synes spesielt godt i et parti over Sarves, men også andre høyereliggende strøk er angrepet. 

rein

Reinsdyr i Alta

Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.

Landbruk

Arktisk landbruk, 365 dager på 5 minutter

Her er en film om landbruket i Finnmark, nærmere bestemt i Alta, Finnmarks største jordbrukskommune på 70 grader nord.

Trebruk

Satser på mer trebruk i Alta

I kommunene i Vest-Finnmark gjennomføres det nå et tredriverprosjekt i regi av Finnmark treforum. Fokus er på å få fram mer tømmer og produkter fra finnmarksskogen som foredles og selges lokalt.