Temabilde jordbruk og skogbruk


 

 

 

 

Landbruk

Arktisk landbruk, 365 dager på 5 minutter

Her er en film om landbruket i Finnmark, nærmere bestemt i Alta, Finnmarks største jordbrukskommune på 70 grader nord.

rein

Reinsdyr i Alta

Reindriftsutøverne i Alta kommune ønsker dialog med befolkningen i Alta.

Trebruk

Satser på mer trebruk i Alta

I kommunene i Vest-Finnmark gjennomføres det nå et tredriverprosjekt i regi av Finnmark treforum. Fokus er på å få fram mer tømmer og produkter fra finnmarksskogen som foredles og selges lokalt.

Planting

Skoleskogdag med Øvre-Alta skole

Da mange skoleelever plantet skog som vi i dag høster fra skogen er vel en tid som noen bare har hørt om, men slik er det ikke.

Landbruksplan

Ny landbruksplan for Alta

Kommunestyret har vedtatt den nye landbruksplanen for Alta kommune.