Jegerprøven

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø
- Naturforvaltning
- Kultur og fritid
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Pris for tjenesten

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales elektronisk her:

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Alta Jeger og Fiskerforening

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alta Jeger og fiskerforening har ansvaret for Jegerprøven. Kurs vil bli annonsert på deres nettside og i Altaposten.

Klagemulighet

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Amund Heitmann Suhr
Tittel:Naturforvalter
Telefon:78455136
Mobil:90198628
Epost:amhs@alta.kommune.no

Andre opplysninger