A A A

Jeg bor i et boligfelt som grenser inntil et friområde, kan jeg hogge trærne som skaper ulempe for meg?

Nei, ikke i første omgang. Skogen i friområdet er også naboens skog, det betyr at beboerne som berøres av hogst i friområdet skal uttale seg. 

Hvis alle er enige så kan man foreta hogst, hvis en av naboene er uenig så må vi se nærmere på saken. Ved enighet så kan nabotillatelsen være skriftlig, så slipper man spørsmål i ettertid.

Ved hogst så skal gjenstående skog mindre enn armtykkelsen ha en avstand på 3 meter, dersom skogen er større kan avstanden økes.

Alt av feltvirke skal ut av området, unntaket er topper og greiner i fingerstørrelse som kan kappes opp slik at de kommer i god kontakt med jord.

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema