informasjon

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Invitasjon til folkemøter

Alta kommune inviterer til folkemøter angående revisjon av kommuneplanens arealdel.

Alta kommune har satt i gang revisjon av kommunens overordnede arealplan Kommuneplanens arealdel.

Planprogram for arbeidet har vært på høring, og ble vedtatt i kommunestyret 23.05.17. Før konkret planutforming tar til, inviterer Alta kommune innbyggere og andre interesserte til folkemøte på åtte ulike steder i kommunen. På møtene vil kommunen orientere om planarbeidet og prosessen, men framfor alt vil det bli gitt anledning til å komme med innspill i forhold til framtidig arealbruk – både i eget nærområde og i kommunen for øvrig. Frist for å sende innspill i tidlig fase er 17. november, etter alle folkemøtene er gjennomført.

Nærmere informasjon om rulleringen (hovedtema, medvirkningsopplegg og framdrift) finnes her.

Saksdokumentene kan også fås tilsendt ved kontakt med kommunen.

Møtested Dato/klokkeslett Dekker områdene:
Kvalfjord Sanitetshus 26.09.17
19:00-21:00
Stjernøya og Seiland*
Korsfjord oppvekstsenter 28.09.17
19:00-21:00
Lille/Store Lerresfjord, Komagfjord, Korsfjord**
Kviby samfunnshus 10.10.17
18:00-20:00
Nyvoll, Storekorsnes, Skillefjorden, Årøya, Kviby
Langfjordbotn samfunnshus 11.10.17
16:00-18:00
Langfjordbotn
Talvik samfunnshus 12.10.17
18:00-20:00
Talvik og Kåfjord
Øvre Alta skole 16.10.17
18:00-20:00
Gargia, Eiby og Øvre Alta
Saga skole 23.10.17
18:00-20:00
Saga, Tverrelvdalen og Rafsbotn
Alta rådhus 26.10.17
18:00-20:00
Alta by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Møte i Kvalfjord: Ordinær båtrute følges til Kvalfjord. Fra Kvalfjord ordnes hurtigbåt kl 21:30
**Møte i Korsfjord: Ordinær båtrute følges til Korsfjord. Fra Korsfjord ordnes ekstra fergeavgang kl 21:30


Ta kontakt med Alta kommune hvis det er noen spørsmål om båtene, senest kl 14:00 dagen det er møte: ASU tlf 78 45 51 58/ 78 45 51 14
 

Velkommen skal dere være!