Fremtidens skole

Til FAU og eksterne brukere av Bossekop- og Komsa skole

Invitasjon til brukermedvirkning - Nærmiljøet og skolen, Bossekop og Komsa

Alta kommune utreder nå ulike alternativer for sentrumsskolene, og planlegger for fremtidsrettete og funksjonelle skoler som møter kravene til læring i det 21. århundre.

 

I den forbindelse inviterer vi FAU, lag og foreninger, eksterne brukere av skolene Bossekop og Komsa omegn til å bidra med sine behov, ønsker og tanker knyttet til skolenes nærmiljøfunksjoner (leie og lån av skolens lokaler, idrettshall, uteområde)

Møtet blir gjennomført av Alta kommune og skoleplanleggere fra prosjekledertfirmaet WSP Norge:

Mandag 12.mars kl. 17.00 – 19.00 i Kommunestyresalen, Alta Rådhus

Alta kommune ber om tilbakemelding fra de som vil stille på møtet innen 9.mars.

Påmelding gjøres her: Trykk her for påmelding.

"WSP driver profesjonell prosjektledelse innenfor blant annet bygg, infrastruktur, energi og samferdsel, og har erfaring fra mange skoleprosjekt over hele landet. WSP har et unik miljø med pedagoger som kan hjelpe i tidligfase på skole og barnehage. De har lang og bred erfaring innenfor skolestruktur, behovsutredning og programmering, komkurranser, evaluering og skoleutvikling. De leder brukerprosesser som bidrar til engasjement, eierskap, forståelse, og forankring. Pedagogene har bakgrunn fra barnehage, grunnskole, videregående, lærerutdanning og som skoleeier, og gir en unik forståelse av sammenheng mellom pedagogisk praksis og det fysiske læringsmiljøet."

Fra WSP kommer Beate Aske Løtveit og Erik Bratholm.