Temabilde innbyggerrettigheterVielse

Kommunal vigsel

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres til kommunene fra 1. januar 2018.

Reis sak til kommunestyret

Visste du at du som innbygger i Alta kommune har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden?

Vern for eldre

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.

Globus

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Kommunestyret har i møte 18.november 2013  vedtatt «Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016».​

paragraf%5B1%5D

Har du lyst til å være meddommer?

Kommunen trenger flere meddommere til tingretten. På grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet skjer det stadige utskiftinger.