Sentrum+zoom

Infotavle

Her vil det komme nyttig informasjon om byggeaktivitet og trafikkavvikling i sentrum

Utbygging av Alta sentrum