Info-brosjyre

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyren forteller hva de hjemmebaserte tjenester består av. Det er hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand. Tjenesten skal tilpasses individuelt og bidra til at du blir mest mulig selvhjulpen og kan bo hjemme lengst mulig.

 

Kartleggingen avdekket at vi har et stort forbedringspotensiale innenfor områdene brukermedvirkning og informasjon. Som et tiltak laget vi en informasjonsbrosjyre om de hjemmebaserte tjenester. Både ansatte og brukerrepresentanter deltok, og prosessen startet med to fagdager i nov.08 for å få god medvirkning i utformingen av brosjyren.
Den deles ut til alle mottakere av tjenesten og deres pårørende, samt at den vil ligge tilgjengelig på offentlige kontorer og aktuelle tjenestesteder. Tilbakemeldingene så langt er gode.
 

Brosjyre om de hjemmebaserte tjenester