sjef i eget liv

Informasjon om startlån og tilskudd for 2017

Startlånsmidlene for 2017 er tildelt og ingen nye søknader mottas.

Alta kommune har så langt i år fått bevilget 40 millioner til videretildeling av startlån i 2017.

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg/beholde egnet bolig. Mangel på egenkapital ved opptak av lån i private banker er normalt ikke grunnlag for innvilgelse av startlån.

Nærmere informasjon om nye muligheter til å søke om startlån og tilskudd vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside.

Retningslinjer Startlån

Retningslinjer Etablering

Retningslinjer Tilpasning

Prisliste Startlån og Tilpasning

Søknadsskjema Startlån og Tilskudd