A A A
vaksinasjon

Influensavaksinering høsten 2018

Tirsdag 16. oktober, 23. oktober, 30. oktober og 06 november. Alle fire dager Kl. 16.00-18.30  

Sted: Alta Helsesenter Hovedinngang.

Influensavaksine anbefales spesielt for :

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

De samme gruppene tilbys også vaksine mot lungebetennelse.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Priser: Influensavaksine kr 150,- Vaksine mot lungebetennelse kr 350,-
Betaling kun med kort

Ved spørsmål kan Helsesøstertjenesten kontaktes på tlf: 78 45 53 25
 

Skjema