www.alta.kommune.no

Samfunnsutvikling

Generelt om avdelingen:

Avdeling for samfunnsutvikling har som mål å styrke kommunens arbeid med nyskapning, utvikling og planlegging.

Avdelingen skal ha fokus på kommunens eksterne rolle, hvor relasjoner og samarbeid med privat næringsliv, høgskole- og FoU-miljø bidrar til vekst og utvikling i Altasamfunnet.

Følgende fagområder dekkes av avdelingen:

 • Jordbruk og skogbruk
 • Kommuneplanarbeid
 • Næringsutvikling
 • Samfunnsplanlegging

Hvorav næringsutvikling vil være hovedpilar i avdelingens arbeid.

Problemstillinger avdelingen stilles overfor er:

 • Hvordan utnytte vekstpotensialet i nye trender og ny utvikling?
 • Hvordan oppnå både et robust sentrum og et levedyktig distrikt?
 • Hvordan tilrettelegge best mulig for et voksende næringsliv?
 • Samferdsel? Infrastruktur?
 • Hvor skal nye borgere bo?
 • Hvordan utnytte eksisterende infrastruktur best mulig?
 • Miljø- og klimautfordringer, hvordan påvirker dette planer for Alta?

 

Ledelse:

Kommunalleder er Oddvar Konst.

Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!