www.alta.kommune.no

Miljørettet helsevern

Helsekonsulent Kristin Tørum

Generelt om avdelingen:

Miljørettet helsevern er et fagområde som er en del av Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), og omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av godkjenning, tilsyn, råd og veiledning.

I Alta kommune er kommuneoverlegen delegert myndighet innen miljørettet helsevern, mens både kommuneoverlege og helsekonsulent utøver det praktiske arbeidet. Begge er organisert i stab til kommunalleder helse og sosial (HS- adm). Miljørettet helsevern samarbeider med alle sektorer i samfunnet som har betydning for folkehelsen.

Ledelse:

Miljørettet helsevern er en del av helse- og sosialadministrasjonen, som ledes av John Helland, kommunalleder for tjenesteområde helse og sosial 
 
Andre viktige kontaktpersoner, er:
Kommuneoverlege Kenneth Johansen
Helsekonsulent Kristin Tørum

Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!