www.alta.kommune.no

Servicesenteret

Generelt om avdelingen:

Servicesenteret består av fire faglige enheter: Kundetorg, Politisk sekretariat, Post/Arkiv og Lån og tilskudd:

Kundetorget er kommunens kontaktpunkt mot innbyggere og næringsliv.
Vi ligger sentralt i foajeen på Rådhuset hvor vi hjelper innbyggerne med det meste. Alt fra tomtesøknader og gravemeldinger til generell informasjon om kommunens tjenester. Herifra betjenes også kommunens sentralbord og kommunens hjemmeside. Hjemmesiden ligger på topp i nasjonale kvalitets målinger og fikk i 2009 seks stjerner av norge.no.
 
Politisk sekretariat har ansvar for valgadministrasjon og er sekretariatsfunksjon for ordfører, politisk ledelse og utvalg.
 
Post/arkiv er kommunens postmottak. Her håndteres og journalføres all post inn og ut av rådhuset. Post/arkiv ivaretar også kommunens arkiv tjeneste og sørger for at innbyggerne får tilgang til saksdokumenter via hjemmesiden.
 
Lån og tilskudd sine oppgaver er tildeling av startlån, tilskudd til kjøp og utbedring av bolig og tildeling av bostøtte.
 
Sekretær for Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede: Sekretæren skal tilrettelegge og bistå rådene slik at de kan utføre sine rådgivende oppgaver etter loven.

Ledelse:

Leder for servicesenteret: Bjørn Conrad Berg

Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!