www.alta.kommune.no

Jordbruk og skogbruk

Generelt om avdelingen:

Jordbruksseksjonen forvalter:

  • jord-, skog- og konsesjonslov
  • tilskudd og finansieringsordninger gjennom jordbruks- og skogbruksmidler

Jordbruksseksjonen driver næringsutvikling:

  • ivaretar og utvikler landbruket i kommunen
  • utvikling av distriktsnæringer i regi av bygdeutviklingsmidler
  • utvikler og oppfølger egen landbruksplan
  • gir råd og veiledning

Jordbruksseksjonen har 4 faste stillingshjemler. De ansatte har lang erfaring og høy faglig kompetanse. I tillegg har kommunen egen landbruksvikar i full stilling.

Det er opprettet et 3 årig prosjekt, Grønn Omsorg, for utvikling av omsorg- og oppvekstbaserte tjenester på landbrukseiendommer. Prosjektperioden 2006 - 2008.

 

Ledelse:

Leder Jordbruksseksjonen: Signe Olaussen, tlf. 784 55120

Leder Skogbruksseksjonen: Tor Håvard Sund, tlf. 784 55123

Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!