www.alta.kommune.no

Beredskap

Generelt om avdelingen:

Beredskapsavdelingen er lokallisert på Alta rådhus. I tillegg er det 5 bi-stasjoner lokalisert henholdsvis i Langfjorden, Talvik, Nyvoll, Komagfjord og Kvalfjord.

Hver bistasjon er bemannet av 5-8 innkallingsmannskaper. Ved brann og ulykke i distriktene rykker disse bi-stasjonene ut først, og starter/klargjør innsats i påvente av styrken fra hovedbrannstasjonen.

Ved hovedbrannstasjonen er vakta organisert som kasernert døgnvakt (yrkeskorpset) i tillegg til rullerende hjemmevakt (deltidskorpset). Styrken består av 3 mann døgnkasernert, og 1 konstabel på hjemmevakt. I tillegg kommer befalsvakt, som på dagtid er på stasjonen og for øvrig på hjemmevakt. Denne organiseringen er en første innsatsstyrke ved alle typer hendelser. Ved husbrann og større hendelser blir også mannskaper som har fri alarmert – slik at vi totalt kan stille med minimum 12-16 mann i løpet av 10-20 minutter.

Alta brann- og redningskorps har også dykkertjeneste, uten fast beredskap. I tillegg er korpset også førsteinnsatsstyrke ved akuttforurensning.

Andre tjenester: RVR-tjenesten (RestVerdiRedning) er et samarbeid mellom brannvesen og forsikringsselskapene i Norge. Brannvesenet rykker ut og begrenser skadeomfanget i forbindelse med brann-, vann- og pulverskader. Tjenesten koster ingenting for brukeren. Ved hovedstasjonen kan alle leie redningsvester. Beredskapsavdelinga bistår ved praktiske øvelser for bedrifter og virksomheter.

Ledelse:

Kjell-Erik Thomassen 

Legg til i favoritter Sett som startside Kontakt oss!