Vakttelefoner

Vakttelefon vei, vann og avløp
Tlf. 78 45 50 00
Tlf. 917 34 466 (etter arbeidstid).

Vakttelefon Bygningsdrift
Tlf. 78 45 50 00
Tlf. 482 18 414 (etter arbeidstid).

Nødnummer
Brann 110
Politi   112
Lege   113

Alta brannvesen 
Rådhuset
Sandfallveien 1
9510 Alta
Tlf. 78 45 50 02

Alta legevakt, for øyeblikkelig hjelp
Helsesenteret
Markveien 29-33
9510 Alta
Tlf. 78 45 55 55

Veterinærvakta
Tlf. 41567246