Vakttelefoner

Vakttelefon vei, vann og avløp
Tlf. 78 45 50 00
Tlf. 917 34 466 (etter arbeidstid).

Vakttelefon Bygningsdrift
Tlf. 78 45 50 00
Tlf. 482 18 414 (etter arbeidstid).

Nødnummer
Brann 110
Politi   112
Lege   113

Alta brannvesen 
Rådhuset
Sandfallveien 1
9510 Alta
Tlf. 78 45 50 02

Alta legevakt, for øyeblikkelig hjelp
Helsesenteret
Markveien 31
9510 Alta
Tlf. 116 117

Nytt direkte nummer for publikum vil være 78 45 75 30 (benyttes hvis du f.eks. ikke er i Alta men ønsker å nå legevaktsentral her)

Veterinærvakta
Tlf. 41567246