Ingressbilde

Offentlig ettersyn - planforslag

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Killivegen

Bilde

OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJPLAN FOR PATOSLETTA BOLIGOMRÅDE

Stiftelsen Utleieboliger planlegger å bygge 8 nye boenheter på Patosletta.