Temabilder arealplaner til høring
Bilde

OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJPLAN FOR PATOSLETTA BOLIGOMRÅDE

Stiftelsen Utleieboliger planlegger å bygge 8 nye boenheter på Patosletta.